Melden bonuswedstrijd
Een deelname aan een bonuswedstrijd moet binnen 5 dagen na de publicatie van een uitslag van de wedstrijd gemeld worden. Deelnames die later worden doorgegeven, worden niet in aanmerking genomen voor het behalen een extra deelname in het individueel OLC-klassement.
Plaats